OFFSHORE
SUPPLY
ATEX

Ren Olje, Sikker miljøvennlig drift
ATEX oljerensere for sone 1
Dyprens
SE PRODUKTER

VANNKRAFT
Ren Olje for varierende drift!

- Turbin regulatorer
- Stator Bærelager
- Lukedam
- Pitch systemer
- Transformatorer

SE PRODUKTER

MARITIMT
Ren olje ombord sikrer driften !

Dyprens av Hydrauliske systemer
- Fiskepumper
- Vinsjer
- propellerhylser
- Thrustere
- Kraner

SE PRODUKTER

Industri & produksjon
Lavere energiforbruk
Raskere oppstart

- Hydraulikk
- Smøreolje

SE PRODUKTER

Gruve & Bergdrift
Ren Olje, effektiv tunneldrift

- Borerigger
- Girboks
- Betongsprøytere
- Steinknusere
- TBM’s
SE PRODUKTER