100px EX logoATEX LUFTDREVET

 ATEX godkjente renseaggregat for bruk i eksplosive områder ATEX II 2 G Ex h IIC T4 Gb

Den luftdrevne oljekondisjoneringsuniten kan levers i forskjellige konfigurasjoner. Kan tilpasses de fleste oljesystemer. Løsningen er modul og fleksibel for å tillate kundespesifikke løsninger og krav. 

Vi har nå luftdrevet motor med roterende pumpe på våre uniter. Noe som forbedrer levetid.

 

Resultat 1 - 7 av 7

Luftdrevet ATEX

DX1001TP ATEX

ATEX Enkel renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

DX1002TP ATEX

ATEX Dobbel renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

DX1003TP ATEX

ATEX Trippel renseaggregat. Luft-drevet. Med ...

DX1004TP ATEX

ATEX Quatro renseaggregat. Luft-drevet. Med trau. Prod.nr: ...

DX1001WP ATEX

ATEX Enkel renseaggregat. Luft-drevet. ...

DX1002WP ATEX

ATEX Dobbelt renseaggregat. Luft-drevet. ...

DX1003WP ATEX

ATEX trippel renseaggregat. Luft-drevet. ...