Automatisk avstengning trau

Skriv utE-post
Automatisk avstengning for søl i trau
Beskrivelse

For renseaggregat som står tilkoblet kritiske systemer kan vi levere med automatisk avstengning ved søl i trau.

En flottør eller sensor i trauet detekterer eventuelt søl i trau, og stopper enheten. Ett betjeningspanel indikerer driftstatus med en lampe med fargesignal. Ved sikkerhets-stsans må en operatør resette uniten for å starte pumpen igjen. Dette for å hindre farlige situasjoner med stort oljetap.

Automasjon
Avstenging trau