ELEKTRISK DREVET

De elektrisk drevne oljekondisjoneringsunitene kan utstyres med en rekke standard alternativer som gir en effektiv behandlingspakke. Kan tilpasses de fleste oljesystemer. Løsningen er modul og fleksibel for å tillate kundespesifikke løsninger og krav.

DX1000W serien er for vegg eller skott montering og kan bygges opp til 3 I høyden for minimal plassbruk og optimal effekt.

DX1000T serien er for dekk/Gulv montasje og kan utvides fra 1 til 9 filterpatroner. Kan ved forespørsel også utvides til større systemer.

 

Produsent:
Delta-Xero
Resultat 1 - 16 av 16

Elektrisk-drevet

DX1001M

Enkelt mobilt renseaggregat på Hjul. Elektrisk drevet. Med ...

DX1001M-ICM

Enkelt mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller og ...

DX1001PGB

Enkelt portabelt renseaggregat medhåndtak. Elektrisk ...

DX1001T

Enkelt elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1001T-VFD

Enkelt elektrisk drevet renseaggregat med VFD og ...

DX1001W

Enkelt elektrisk drevet renseaggregat for ...

DX1002M

Dobbelt renseaggregat. Mobilt på Hjul. Elektrisk drevet. ...

DX1002M-ICM

Dobbel mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller og ...

DX1002T

Dobbel elektrisk drevet renseaggregat med Trau PartNR: ...

DX1002W

Dobbelt elektrisk drevet renseaggregat for ...

DX1003M

Trippelt renseaggregat. Mobilt på Hjul. Elektrisk drevet. ...

DX1003M-ICM

Trippel mobilt renseaggregat på Hjul. Med Partikkelteller ...

DX1003T

Trippelt elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1003W

Trippel elektrisk drevet renseaggregat for ...

DX1006T

6 x DXO elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...

DX1009T

9 x DXO elektrisk drevet renseaggregat med trau. PartNR: ...