OPSJONER

Delta-Xero renseaggregat leveres med forskjellige ekstra opsjoner. Alle elektriske DX1000T modeller leveres f.eks. med visuell flowindikator.

Andre opsjoner kan være automatisk avstengning for søletrau, prøveuttak, automatisk partikkelteller osv.

 

Resultat 1 - 4 av 4

Opsjoner

ICM

ICM 2.0 in-line contamination monitor

Varmebelte

Varmebelte for bruk på Delta-Xero og Europafilter ...